CPL szerkesztő – Alkatrészek áttekintése

A Eurocircuits alkatrész adatbázis az összes ellenőrzött alkatrészre vonatkozóan tartalmazza a láblenyomat információkat, az IPC 7351 szabványnak megfelelően.

A láblenyomat és az áramköri adatokat együttesen elemezve egyértelművé válik, hogy az alkatrész megfelelően fog illeszkedni a nyomtatott áramköri lapra vagy sem. Az áramkör virtuális beültetésével a lehetséges hibák időben felismerhetőek.

Természetesen, minél több információ áll rendelkezésre, annál egyszerűbb az érvényesítési folyamat.

A nyomtatott áramköri lap adatait tekintve két szintet határozunk meg.

Az alap szintű információ a nyomtatott áramköri lap képén alapul. Ez lehetővé teszi azon padek kinyerését, amelyek mentesek a forrasztásgátló lakktól, jelezve az alkatrészek lábainak lehetséges helyét. Ez a szint az összes nyomtatott áramkör dokumentációhoz elérhető.

Emelt szinten azonban további információk állnak rendelkezésre. Jelenleg ez az Eagle BRD vagy KiCad formátumban szolgáltatott adatkészletek esetében mondható el. Ezen adatoknál minden egyes pad azonosítva van névvel és az alkatrész referencia jelölésével, ami a padre kerül.

image44

Alkatrész állapota

A CPL szerkesztő célja az alkatrészek pozíciójának áttekintése. Egy alkatrész lehet jóváhagyott vagy nem jóváhagyott.

Abban az esetben, ha a szolgáltatott nyomtatott áramköri adatok emelt szintű információkat tartalmaznak az alkatrész padjeiről és a PIN1 helyéről, a jóváhagyási folyamat félautomatán lefuthat.

A BOM fájl feltöltésekor az alkatrészek láblenyomatát összevetjük a PCB adataival. Amennyiben az alkatrész rajzolata teljes mértékben illeszkedik a nyomtatott áramkör padjeihez és a PIN1 helye megegyezik az alkatrészen és a rajzolaton, az alkatrész automatikusan jóváhagyásra kerül.

Minden más esetben, kollégáinknak felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia az alkatrészeket.

A nem jóváhagyott alkatrészek narancssárgán jelennek meg az alkatrészlistában. Abban az esetben, ha egy nem jóváhagyott alkatrészhez megjegyzés tartozik a rendelkezésre álló láblenyomat és áramköri adatok alapján, akkor ez az alkatrész pirossal jelenik meg.

Alap eszközök

Képernyő elrendezés

Mielőtt bemutatnánk a CPL adatok kezelésére szolgáló speciális eszközöket, érdemes átnézni a CPL szerkesztő néhány alapvető funkcióját.

A szerkesztő panel a következőkből áll:

 • Felülvizsgálati sáv. Ez a sáv egy olyan szűrőt tartalmaz, amely csak azokat az alkatrészeket mutatja, amelyeket még jóvá kell hagyni.
 • Madártávlati nézetek a panelről a képernyő bal oldalán. Ezek a tábla teljes felső és alsó nézetét mutatják, beleértve az alkatrészeket is.
 • Részletes nézet a középpontban. A madártávlati nézetben látható piros téglalap jelzi, hogy a tábla melyik oldala és része látható.
 • Alkatrészlista. Az alkatrészek listája, feltüntetve a pozíció információkat és az alkatrész definíciókat.
 • Az alkatrészek előnézeti képei a részletes nézet jobb oldalán. Az előnézeti panel részletes képet mutat az összes olyan alkatrészről, amely a kiválasztott alkatrésszel azonos típusú.
 • Eszköz panel a képernyő jobb oldalán.
 • A képernyő jobb alsó sarkában látható a kiválasztott alkatrész részlete, ami a kiválasztott alkatrész információit mutatja.

Visszavonás – Ismét

A CPL lapon végrehajtott összes művelet visszavonható a Visszavonás gombra kattintva. Használja az Ismét gombot az utoljára visszavont művelet újraküldéséhez.

image11

Nagyítás és Pásztázás

Kattintsa és húzza a részletes nézetet a pásztázáshoz.

Használja a görgetőgombot a nagyításhoz és kicsinyítéshez.

Kattintson a bal egérgombbal a nagyításhoz, jobb egérgombbal a kicsinyítéshez.

A részletes nézet tetején található eszköztár a nézet vezérléséhez szükséges gombokat is tartalmazza.

image27

Oldal változtatás

A részletes nézetben megjelenő oldal változtatásához kattintson a madártávlati nézetben arra az oldalra, amit látni kíván vagy használja a Nézetváltás gombot az eszköztárban.

image21

Alkatrészek kiválasztása

Számos módja van az alkatrész kiválasztásánál, hogy aktuálissá tegyük:

 • Válassza ki az alkatrészlistában
 • Kattintson a részletes nézetben az alkatrész referencia jelölők egyikére
 • Kattintson az előnézeti képek egyikére a megfelelő panelen
 • Válassza ki a referencia jelölőt a legördülő menüből a kiválasztott alkatrész paneljén vagy írja be a referencia jelölőt, amíg a legördülő menü aktív

Az aktuális alkatrész kiválasztásával, az alkatrész piros színnel jelenik meg a részletes és a madártávlati nézetben is. Az azonos alkatrész definícióból származó többi alkatrész narancssárga színű lesz.

Az előnézeti panel hozzá lesz igazítva és a kiválasztott elem piros szegéllyel jelenik meg.

A kiválasztott alkatrész panelje frissítésre kerül az alkatrészről rendelkezésre álló információkkal.

Abban az esetben, ha a nyomtatott áramköri lap adatai tartalmaznak pad információkat, ezt a kiválasztott alkatrész és az azonos alkatrész definícióval rendelkező alkatrészek padjeinek kiemelésére használjuk.

Minden pad világoskékkel van kiemelve. Abban az esetben, ha a PIN 1 pad jelölve van, ez a pad sötétebb kékkel van kiemelve.

A láblenyomatra vonatkozó információk piros/narancssárga körvonalakkal jelennek meg. A PIN 1 körvonala vastagabb vonallal jelenik meg.

image30

CPL pozícionálása

Előfordulhat, hogy a nyomtatott áramköri laphoz használt koordináta rendszer eltér a betöltött CPL-ben használt koordináta rendszertől. Ebben az esetben az összes alkatrész pozíciója helytelen lesz.

A jobb oldalon található Alkatrészlista eszköztárjának gombjai segítségével megfelelően pozícionálhatja a CPL adatokat a nyomtatott áramköri lap adatok felett.

Megjegyzés: Ezek a funkciók az aktuálisan kiválasztott oldal alkatrészeit korrigálják.

image12

Lista elforgatása

A lista elforgatásával az alkatrészek összes koordinátája 90 fokkal elfordul az óramutató járásával megegyező irányban (jobbra) vagy az óramutató járásával ellentétesen (balra). Az alkatrészek elforgatását szintén ennek megfelelően kell újra kiszámítani.

Megjegyzés: A forgatás a koordináta rendszer nullpontja körül történik (0,0, 0,0).

Lista mozgatása/átméretezése

image9

A Lista mozgatása funkció segítségével a teljes listát mozgathatja és átméretezheti 4 lépésben. Az átméretezésre akkor lehet szükség, ha a koordináta mértékegysége nem megfelelő. Egy varázsló végigvezeti a különböző lépéseken.

1. lépés: Határozza meg az első referencia alkatrészt! A PCB képén meghatározhatja, hogy melyik alkatrészt kellene referenciaként használni. Javasoljuk, hogy használjon egy egyszerű, két pades alkatrészt, amely egyértelműen azonosítva van a kártya pozíció rétegén. A mi esetünkben az R31-et fogjuk referenciaként használni.

image35

Jelölje ki az R31-et az alkatrész kiválasztási módszerekkel vagy válassza ki a legördülőmenüből a Lista mozgatás varázslójában!

image38

Kattintson a Tovább gombra, hogy folytathassa a 2. lépéssel!

2. lépés: Határozza meg a kiválasztott alkatrész középpontját!

Amikor az egérmutatót a részletes nézet fölött mozgatja, egy fehér kereszt fog megjelenni a kártya meghatározott pontjain. Például: a rajzolati pad középpontján vagy egy vonal végén a pozíció rajzolaton.

Amennyiben az alkatrész középpontját az aktuális pozícióba szeretné helyezni, kattintson az egérrel.

Amennyiben az alkatrész középpontját két pozíció között szeretné középre helyezni, tartsa lenyomva az egérgombot az első helyen és mozgassa a kurzort a második helyre. Egy piros kereszt fogja jelezni a kiválasztott helyet. Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, ha csak az X koordinátát szeretné megváltoztatni. Tartsa lenyomva a Ctrl és az Alt billentyűket, ha csak az Y koordinátát szeretné változtatni. Engedje el az egérgombot a pozíció elfogadásához.

image36

Amennyiben nem szükséges a lista átméretezése, akkor kattintson a Befejezés gombra a mozgatás véglegesítéséhez.

Kattintson a Tovább gombra, ha átméretezés szükséges!

3. lépés: Válasszon egy olyan alkatrészt, amely a lehető legtávolabb áll az első referencia alkatrésztől.

Kattintson a Tovább gombra!

4. lépés: Válassza ki a második referencia alkatrész helyét! Az összes alkatrész pozíciót újrakalkulkuláljuk a két referencia alkatrészt rögzített pontként használva.

Kattintson a Befejezés gombra!

Lista tükrözése

Használja a lista tükrözése funkciót az összes elem X koordinátájának tükrözéséhez. Ezáltal az alkatrészek orientációja is tükröződik. (Például a 90 fokos forgatás 270 fok lesz.)

Oldalak felcserélése

Használja az oldalak felcserélése funkciót az összes alkatrész beültetési oldalának megváltoztatásához. A nyomtatott áramköri lap felső oldalára beültetett alkatrészek az alsó oldalra kerülnek és fordítva.

Tegye szerkeszthetővé! Írja be az értéket és nyomja meg az Enter billentyűt annak elfogadásához.

Alkatrészek jóváhagyása

Megjegyzések

Az egyes alkatrészeknél rendelkezésre álló adatokat (láblenyomat és nyomtatott áramköri adatok) egymáshoz viszonyítva ellenőrizzük. A rendelkezésre álló adatoktól függően számos megjegyzést kaphat, amelyek az aktuális alkatrész panelen láthatók.

 • A pozíció nincs meghatározva – A CPL nem tartalmaz pozíció információt az alkatrészhez. Használja az alkatrész mozgatása funkciót az alkatrész pozíciójának meghatározásához.
 • Az alkatrész nincs azonosítva – Az alkatrész definíció még nem került meghatározásra. Menjen a BOM fülre az alkatrész azonosításához.
 • Az alkatrész külső körvonala – Az alkatrész középpontja az alkatrész körvonalán kívül van.
 • Nem áll rendelkezésre láblenyomat információ – Amennyiben nem áll rendelkezésre láblenyomat adat, további ellenőrzéseket nem lehet végezni. Ez vonatkozik azokra az alkatrész definíciókra, amelyek még nem elérhetőek az Eurocircuits adatbázisban. Az adatok mentésekor az alkatrész definíció automatikusan megjelenik az adatbázishoz hozzáadandó alkatrészek listáján, tehát későbbi ellenőrzéskor lehetséges, hogy a láblenyomat információk már rendelkezésre fognak állni.
 • Az alkatrész lábai nem illeszkednek az áramkör padjeihez – Amennyiben nem áll rendelkezésre pad információ a nyomtatott áramköri adatokban, akkor ellenőrzésre kerül, hogy az egyes alkatrészek lábai lakkmentes rézfelületre esnek-e. Ha nem, akkor olvasható az előbbi megjegyzés. Abban az esetben, ha van pad információ, akkor mi azt ellenőrizzük, hogy az egyes alkatrészek láblenyomatának középpontja az adott alkatrész referencia jelölőjének padjén van-e.
  Előfordulhat az is, hogy az alkatrész középpontja helytelen és/vagy az alkatrész orientációja rossz.
  image34
 • Az alkatrész és a réz pad 1-es lába nem azonos helyen van – Ez a megjegyzés csak abban az esetben tűnhet fel, ha van alkatrész láblenyomat információ és nyomtatott áramköri adat is a PIN 1 helyéről.

Alkatrészek jóváhagyása

Mivel nem minden alkatrészt lehet automatikusan jóváhagyni, egy félautomata jóváhagyási mechanizmusra is szükség van. Ez azt jelenti, hogy legalább néhány alkatrészt kézzel kell ellenőrizni és jóváhagyni.

Az egyes alkatrészek jóváhagyhatóak a Kiválasztott alkatrész panelen a Jóváhagyva négyzet bejelölésével vagy a Jóváhagyás gombra kattintva az előnézeti képen.

image8image37

Ugyanazon alkatrész definíció összes alkatrésze egyszerre jóváhagyható az előnézeti panel fejlécében az Összes jóváhagyása gombra kattintva.

image20

Amennyiben az összes alkatrész jóváhagyásra került, akkor a Jóváhagyandó szűrő el lesz távolítva a Felülvizsgálati sávról.

Alkatrész eszközök

Számos eszköz áll rendelkezésre az alkatrész helyzetének megváltoztatásához/javításához.

image1

Az eszközök hatóköre megváltoztatható az alábbi lehetőség kiválasztásával:

 • A kiválasztott alkatrészen – Az eszközök használata csak a kiválasztott alkatrészt fogja megváltoztatni.
 • A kiválasztott alkatrész definíción – Az eszköz használata megváltoztatja az összes olyan alkatrészt, amely ugyanazt az alkatrész definíciót használja, mint a kiválasztott alkatrész.
 • Minden alkatrészen – Az eszközök minden alkatrészre hatással lesznek.

Megjegyzés: Amennyiben a Jóváhagyandó szűrő aktív, a hatókör mindig azokra az alkatrészekre korlátozódik, amelyeket még nem hagytak jóvá.

Alkatrész elforgatása

Megváltoztatja az alkatrészek forgatását 90 fokban az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra) vagy az óramutató járásával ellentétes irányba (balra).

Alkatrész mozgatása

Amikor az egérmutatót a részletes nézet fölött mozgatja, egy fehér kereszt fog megjelenni a kártya meghatározott pontjain. Például: a rajzolati pad középpontján vagy egy vonal végén a pozíció rajzolaton.

Amennyiben az alkatrész középpontját az aktuális pozícióba szeretné helyezni, kattintson az egérrel.

Amennyiben az alkatrész középpontját két pozíció között szeretné középre helyezni, tartsa lenyomva az egérgombot az első helyen és mozgassa a kurzort a második helyre. Egy piros kereszt fogja jelezni a kiválasztott helyet. Tartsa lenyomva a Ctrl gombot, ha csak az X koordinátát szeretné megváltoztatni. Tartsa lenyomva a Ctrl és az Alt billentyűket, ha csak az Y koordinátát szeretné változtatni.

Engedje el az egérgombot, hogy a kiválasztott alkatrész középpontját az aktuális pozícióba helyezze. Ugyanez az elmozgatás kerül alkalmazásra az összes többi alkatrészen is a hatókörben.

Alkatrész ellentétes irányú forgatása

Ellentétes irányú alkatrészt forgatást tesz lehetővé a hatókörben. Például: 90 fok -90 fok (vagy 270 fok) lesz.

Alkatrész törlése

Törli az alkatrészeket a hatókörben.

Különleges elforgatások

Egy alkatrész elforgatásának kézi beállításához kattintson duplán az Alkatrészlistában szereplő Forgatás mezőre, hogy szerkeszthető legyen. Írja be az értéket és nyomja meg az Enter billentyűt annak elfogadásához.