A weboldalon található információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak.

Az információkat az Eurocircuits bocsátja rendelkezésre, és bár igyekszünk az információkat naprakészen tartani és helyességét biztosítani, nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a weboldal teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, alkalmasságára vagy elérhetőségére vonatkozóan, illetve a weboldalon található információk, termékek, szolgáltatások vagy kapcsolódó grafikák bármilyen célú felhasználhatóságára vonatkozóan. Az ilyen információkra Ön szigorúan saját felelősségére támaszkodhat.

A weboldal használatából vagy azzal összefüggésben keletkezett adat- vagy nyereségveszteségből eredő bárminemű (korlátozás nélküli, közvetett vagy következményes) kellemetlenségért vagy kárért semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget.

Ezen a weboldalon keresztül Ön más olyan weboldalakra is eljuthat, amelyek nem állnak az Eurocircuits ellenőrzése alatt. Nincs befolyásunk ezen oldalak jellegére, tartalmára és elérhetőségére. A linkek feltüntetése nem feltétlenül jelent ajánlást, és nem támogatja az azokon kifejtett nézeteket.

Minden erőfeszítést megteszünk a weboldal zavartalan működésének fenntartása érdekében. Az Eurocircuits azonban nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal átmenetileg nem érhető el az általunk nem befolyásolható technikai problémák miatt.